De betekenis van het doorlopend krediet.

Een doorlopend krediet is een lening waarbij u onbeperkt bepaalde hoeveelheden geld mag opnemen. U spreekt met de aanbieder van het krediet (vaak uw eigen bank) een limietbedrag af (kredietlimiet). Dit bedrag ligt gedurende de hele looptijd van het krediet vast. Tot dat limiet mag u zelf bepalen welk bedrag u op welk tijdstip uit […]